Oturum AçÜye kodunuzu girip Gönder butonuna tıklayınız. Henüz şifre belirlememiş iseniz, yeni bir şifre oluşturulacaktır. Belirlenmiş bir şifreniz varsa bu şifreniz veya yeni oluşturulan şifreniz üye bilgilerinizde yer alan ePostanıza gönderilecektir.


Oturum Aç
Kurumsal eposta hesabınız ve erişim şifreniz ile oturum açabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA METNİ

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Konya Teknik Üniversitesi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır. Lütfen açık rızanızın alınmasını gerektiren aşağıdaki kişisel verileriniz ile ilgili tercihinizi belirleyiniz. Ad-soyad, e-posta adresi, Kütüphane işlem bilgileriniz, kütüphane içinde sağlanan hizmetler sebebiyle tarafınıza hatırlatma ve bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla e-posta gönderimi yapmamız sebebiyle bu işlemler sırasında Google e-posta sunucularının yurtdışında olması nedeniyle açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılmaktadır.


KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; Konya Teknik Üniversitesi Kütüphanesine giriş yapılması sırasında toplanan ve süreç içinde işlenecek/aktarılacak verileriniz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. “YORDAM” işletim sistemi üzerinden yapacağınız işlemlerde kişisel verileriniz üniversitemizde “Öğrenci İşleri” ve “Personel Daire Başkanlığı” bünyesinde tutulan kayıtlar ile eşlenerek elde edildikten sonra, kişisel verileri veritabanına işleyen yazılım aracılığıyla otomatik yollarla işlenip, bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenmesi ve aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aydınlatılmaktasınız.


Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi;
1. Aşağıda belirtilen Kişisel verileriniz;Kütüphanemizden yapacağınız üyelik ve ödünç alma işlemlerini yürütmek amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
  • Kimlik Bilgileriniz (Adı ve soyad, Fotoğrafınız, TC kimlik numaranız)
  • Özlük Verileriniz (Çalıştığınız birim ile fakülte bilgisi, personel sicil numarası)
  • Cinsiyetiniz,
  • Öğrenim Bilgileriniz (Varsa KTÜN öğrencilik bilgileri: Öğrenci numarası, Lisans/Ön Lisans/Yüksek Lisans, Fakülte, Bölüm bilgileriniz)
  • Üyelik Bilgileriniz (Üyelik tarihiniz)
  • Ödünç İşlem Bilgileriniz (Ödünç Aldığınız kitaplar, Ödünç aldığınız tarih aralığı, gecikme süresi, gecikme cezası bilgisi).
  • Lİstenize eklediğiniz ve ayırttığınız kitap bilgisi
  • Çalışma odası randevu bilgileri

2. Eser isteğinde bulunmanız halinde esere dair bilgiler, istek amacı, istek ve düşünceler kısmına yazdığınız bilgiler talep ettiğiniz eserin temin edilebilmesi ve konuyla ilgili sizlere bildirim gönderilebilmesi amacıyla bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
3. İletişim Bilgileriniz (cep telefonu, e-posta adresi) almış olduğunuz kitap süresine ilişkin hatırlatma yapılabilmesi ve kütüphanemizin diğer süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi;
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kütüphane içinde sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz amaçlarıyla; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak, Konya Teknik Üniversitesi Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yönetilmekte ve gerekli durumlarda kütüphane altyapısı hizmeti aldığımız tedarikçimiz “YORDAM” ile paylaşılmaktadır.
Kişisel Verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır. (Örneğin YÖK, YÖKSİS, mahkemeler.)
Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi;
Ad-soyad, e-posta adresi, Kütüphane işlem bilgileriniz, kütüphane içinde sağlanan hizmetler sebebiyle tarafınıza hatırlatma ve bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla e-posta gönderimi yapmamız sebebiyle bu işlemler sırasında Google e-posta sunucularının yurtdışında olması nedeniyle açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılmaktadır.
Haklarınız
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilerinizin işlendiği ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz: “Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Konya Teknik Üniversitesi’nden, yine Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Veri Sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre üniversitemizin fiziki adresine yazılı olarak veya kimliğinizin doğrulanabildiği elektronik posta üzerinden üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.


Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi, aktarılması hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.